GoNorth-forskere presenterer resultater

Forskere som var involvert i GoNorth’s andre tokt, i juli-august 2023, presenterte resultater for representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og Norges forskningsråd.

PhD-kandidatene Nabil Panchi og Oskar Gjesdal Veggeland (NTNU) presenterer resultater fra forskningen de gjennomførte på forrige tokt. Nabil jobbet med bilder av sjøis og Oskar med diverse sensorer (inkludert LIDAR) for å kartlegge havisen. Målet på sikt er å automatisere prosessen av å loggføre havisdata, for å lage enda bedre modeller.

Forskere som var involvert i GoNorth’s andre tokt, i juli-august 2023, presenterte resultater for representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet og Norges forskningsråd.

Professor Rolf Birger Pedersen (Universitetet i Bergen) startet dagen med en oppsummering av toktet, samt hovedfunnene. Mot slutten av toktet oppdaget forskerne en høy skorstein som spyler ut varmt vann som ligner på svart røyk, i Lucky Ridge området. Dette nye hydrotermiske felt ble kalt Ultima Thule av forskerne, etter det greske og romerske forfattere kalte det nordligste stedet i den kjente verden i antikken.

Spesialrådgiver Jon L. Fuglestad, fra Norges Forskningsråd, holdte en presentasjon om utlysninger og finansiering av norsk polarforskning. Så kom en rekke vitenskapelige presentasjoner, fra Steffen Jørgensen (Universitet i Bergen), om mikrobielt liv under havbunnen; Nabil Panchi og Oskar Gjesdal Veggeland (NTNU), om samling av sensordata om sjøis og behandling av disse med algoritmer og maskinlæring; Ida Beathe Øverjordet (SINTEF), om spor av legemidler og produkter for personlig pleie i Polhavet; og Sabina Strmic Palinkas (Universitet i Tromsø), om de mineralogiske egenskapene til det hydrotermiske feltet Aurora, som er det nordligste av sitt slag.

Professor Sabina Strmic Palinkas (Universitet i Tromsø)
Professor Sabina Strmic Palinkas (Universitet i Tromsø) presenterer resultater fra forrige tokt. Noen av områdene der det ble tatt prøver i Aurora-feltet hadde betydelige mengder med kobber.

Professor Sabina Strmic Palinkas (Universitet i Tromsø) presenterer resultater fra forrige tokt. Noen av områdene der det ble tatt prøver i Aurora-feltet hadde betydelige mengder med kobber.

Også til stede var professor Martin Jakobsson (Universitet i Stockholm), som skal lede et tokt i sommer om bord svensk isbryter Oden. Planen er at skipet møter den norske isbryteren, Kronprins Haakon, som vil være i samme område i forbindelse med det tredje GoNorth-toktet.

Professor Martin Jakobsson
Professor Martin Jakobsson (Universitet i Stockholm), forklarer svenskenes planer for Oden-toktet neste sommer.

Til slutt ble planene for GoNorths tredje tokt presentert av seniorforsker Bjørg Risebrobakken (NORCE), som skal lede toktet sammen med professor Jan Sverre Laberg (Universitet i Tromsø).