Daglig rapport – dag 1, 14. okt.

Det første GoNorth-toktet i gang! Aktivitetene begynte allerede på onsdag, med et to-dagers seminar om Polhavet. Deltakerne fikk høre om forskningen som skal gjøres om bord. Mye geofysikk og geologi, men også forskning om is, biologiske undersøkelser, og måling av forurensning fra legemidler og produkter for personlig pleie.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe snakker med mannskapet under omvisningen om bord på FF Kronprins Haakon. Fra venstre: Andreas Wolden, Per J Bær og Ola Borten Moe.

På dag to av seminaret ble selve GoNorth-prosjektet presentert av Rolf Mjelde, professor ved UiB og prosjektets forskningskoordinator. Han snakket blant annet om de to andre toktene som er planlagt: til Gakkelryggen i 2023 og til Morris Jesup Rise i 2024.

Også på talestolen var Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Han fortalte om regjeringens syn på forskning i Arktis.

– Regjeringen ønsker at norske kunnskapsinstitusjoner fortsatt skal bidra til at den internasjonale debatten om Arktis er basert på fakta; på gode analyser, og ikke på myter, sa ministeren.

Videre snakket han om viktigheten av Norsk tilstedeværelse i området:

– Det er viktig med Norsk eierskap av viktig infrastruktur og eiendom, og nasjonal kontroll over naturressurser. Like viktig i en ressursforvaltningssammenheng er forsknings og kunnskaps rolle.

Også på agendaen var blant annet en presentasjon av FNs havforskningstiår, og Norges deltakelse i den, ved Mette Mila, seniorrådgiver i Forskningsrådet. Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, forklarte hvordan krigen i Ukraina kan forstyrre det internasjonale politiske status quo i Arktis.

Om bord på FF Kronprins Haakon

Et høydepunkt av seminaret var omvisningen om bord på Kronprins Haakon. Skipet er et av verdens mest avanserte forskningsfartøy og kan foreta overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann.

Siste forberedelser før avgang

Stipendiat Paul Rübsamen-von Döhren bærer utstyr om bord.

Over 100 tonn utstyr blir lastet på skipet før avgang.

ROVen Ægir gjøres klar for lasting. “ROV” står for Remotely Operated Vehicle. Den kan dykke dypt under overflaten, ta prøver og bilder, og utføre diverse målinger.

En annen oppgave ved oppstarten er å bestemme hvordan laboratoriene skal fordeles mellom de ulike forskerne. Fra venstre: Stijn De Schepper (NORCE), Thor-Arne Pettersen (SINTEF), Jon Thomassen Hestetun (NORCE), Alexander Minakov (UiO) og Sabine Cochrane (Akvaplan-Niva).

Vinterstemning på helidekket, med Orlando Martinez Bautista (UiT).

Se alle daglige rapporter fra toktet