Daglig rapport – dag 3, 16. okt.

I dag startet Akvaplan-nivas havglider sitt oppdrag. Havglideren er utviklet av Kongsberg og inneholder en rekke sensorer som skal måle oseanografiske parametere i vannsøylen. Den er autonom og vil bli plukket opp igjen av skipet på et senere tidspunkt.

Undervannsdronen styres fra et kontrollsenter på Kypros. Den måler temperatur, saltholdighet, turbiditet (partikler i vannet) og klorofyll. I tillegg er den utstyrt med et ekkolodd som skal kartlegge både havbunnen og dyrelivet i vannsøylen.

Før havglideren kunne settes ut måtte alle sensorene monteres og testes. Dette ble gjort av Sondre Pedersen, feltingeniør hos Akvaplan-niva.

CTD og vannprøver

Første punkt på agendaen i dag var å analyse vannsøylen på dagens første stopp. Dette gjøres med en CTD. Bokstavene står for Conductivity, Temperature and Density. Apparatet forteller oss hvor mye salt det er i vannet, samt andre data som temperatur, oksygeninnhold og fluoresens – det siste gir en god indikasjon på hvor mye alger det er i vannet.

Mannskapet gjør seg klar til å sette CTD-riggen i vannet. CTD instrumentasjonen er i midten, mens de flaskene som er rundt (det kalles en “rosett”) kan ta vannprøver på forhåndsbestemte dybder. Vannprøvene i dag ble tatt på 110 meters dybde. På denne dybden viser CTD resultatene at vanntemperaturen er noen grader høyere. Dette vannet kommer fra Atlanterhavet, og det er den SINTEF skal analysere for spor av legemidler og produkter for personlig pleie. Akvaplan-niva fikk også noe av vannet for å se etter eDNA. Dette er DNA som ligger igjen i vannmassene etter at dyr har vært i et område.

Thor-Arne Pettersen og Frode Leirvik overfører noe av vannet som ble samlet på 110 meters dybde i en stor beholder for senere analyse.

Multicorer

Det er vanskelig å komme seg til havbunnen, men med en multicorer kan man hente et lite stykke havbunn og analysere den i lab. En multicorer er en metallrigg bygd for at fire plasttuber skal kunne presses ned i havbunnen. Den brukes når man ønsker helt uforstyrrede prøver av de øverste 40 cm av sedimentene som er avsatt på havbunnen. Når prøvene er på plass i tubene aktiveres en lukkemekanisme som sørger for at prøvene ikke faller ut på vei opp.

Bilde: Truls Holm (UiT) sjekker at alt er i orden med multicoreren før den settes ned i vannet for første gang denne turen.

Bilde: Multicoreren har kommet opp igjen med fire prøver. Disse skal brukes av flere. NORCE skal se etter sediment-DNA i det øverste laget – det som var havbunnen. Lengre ned i prøven skal SINTEF se etter spor for legemidler og produkter for personlig pleie. Det som er igjen siktes av Akvaplan-niva for å kartlegge dyrelivet i gjørmen. Totalt ble det tre turer med multicoreren, det vil si 12 prøver.

Bilde: Stijn De Schepper (NORCE) løsner en prøvetube fra multicoreren.

Bilde: Toppen av en multicorer prøve. For noen minutter siden var dette havbunnen. Nå befinner det seg i en lab om bord på Kronprins Haakon.

Lander

Akvaplan-nivas rigg senkes ned til sjøbunnen. En slik rigg heter en lander. Den skal hentes igjen mot slutten av toktet, og i mellomtiden måle ulike oseanografiske og biologiske parametre.

Seismiske undersøkelser

I går lovet vi mer informasjon om de første seismiske undersøkelsene som skal gjøres under turen. Vi utsetter dette til i morgen da mesteparten av aktivitetene i morgen gjelder seismikk. Men vi kan fortelle at de første seismiske mottakerne (OBS) settes ned allerede i kveld (mandag). De tre første settes ned av GEUS. Etter det vil det alternere mellom UiB og GEUS sine mottakere. Slutten av rekka vil bestå av GEUS sine mottakere (se kartet som ble sendt i gårsdagens rapport for en full oversikt).

Dette arbeidet skal gjøres så fort som mulig, siden det er meldt dårlig vær tirsdag kveld som vil kunne sette en stopp på aktivitetene. Målet er å komme seg til den nordligste dele av innsamlingsområdet før været skifter. Mer om dette i morgen.

Lars Rasmussen (GEUS) og Juan Camilo Meza Cala (UiO) er ute på dekk for å montere et luftgevær som skal brukes for de seismiske undersøkelsene.

Se alle daglige rapporter fra toktet