Daglig rapport – dag 7, 20. okt.

I dag er de seismiske undersøkelsene som utgjør en stor del av GoNorth endelig i gang. Dette foregår ved at skipet beveger seg sørover i en hastighet av cirka 4 knop (omtrent 7,5 kilometer i timen). Luftkanonene som slepes bak skipet skyter med jevne mellomrom mens skipet beveger seg.

Bilde: Kronprins Haakon posisjonerer seg før forskerne starter de seismiske undersøkelsene langs T1-linja: der de seismiske mottakerne ble lagt ut på mandag og tirsdag. Det er disse mottakerne som skal fange opp lydbølgene som luftkanonene sender.

Utfordringen å gjøre dette i isen er at propellene kan kaste is mot kanonene og sette dem ut av drift. Dette har skjedd et par ganger i løpet av dagen, noe som har gjort at skipet har vært nødt til å snu og starte på nytt fra punktet der problemet oppstod.

Bilde: GEUS sin luftkanon senkes ned i vannet.

Bilde: Luftkanonen tar sitt første skudd bare noen få meter under overflaten. Dette er bare et testskudd. De skuddene som skal brukes for undersøkelsen skytes lengre ned, på cirka 20 meters vanndyp.

Bilde: I datamottakskontaineren gjør Per Trinhammer (GEUS) justeringer mens Thomas Funck (også GEUS) og Alexander Minakov (UiO) følger nøye med.

Bilde: Toktleder Jan Sverre Laberg (UiT) er ute på dekk for å følge med forberedelsene i forkant av seismikkskytingen.

“Polar bear, port side”

Mange om bord ble vekt klokken 4 i natt, da skipet begynte å bevege seg nordover igjen gjennom isen – med bråket dette medfører. De som sovnet igjen fikk en hyggelig vekking fra broa, over skipets høyttaleranlegg: “Isbjørn, babord-side”. For mange var dette første gang de så en isbjørn i naturen.

Bilde: Bjørnen var ikke så veldig nærme, og så ut til å ha det travelt. Den falt gjennom isen flere ganger, men kom seg opp igjen og fortsatt i samme fart.

Liv i Arktis

Det er overraskende mye liv i Arktis. I tillegg til isbjørnen så Nabil Panchi (NTNU) en arktisk rev. Nabil var allerede på observasjonsrommet rundt kl 4 natt til torsdag, for å samle inn is-data for sitt prosjekt. I bildet under fra moonpoolen (luken i skipets hoved hangar, der ROVen starter sine dykk) ser vi mange små fisk.

Bilde: Det brune på isen ser ut som søl, men det er faktisk isalger. Disse encellede algene vokser ofte på undersiden av isen. Grunnen til at de er synlige her er at isblokkene ble snudd opp ned av skipet.

Det finnes relativt lite informasjon om hvilke typer alger befinnes på undersiden av isen på denne tiden av året. Derfor er Sabine Cochrane (Akvaplan-niva) så spent på å få tak i slik is. Grunnen til at det finnes lite data om algene i denne perioden av året er at flesteparten av prøvene blir tatt når våroppblomstringen av algene er i gang. Når isen smelter frigjøres de i vannsøylen og blir til mat for smådyr som zooplankton – de befinner seg altså helt nederst i matkjeden.

Bilde: Svein Are Simonsen, fra mannskapet, henter isprøver for forskerne. Akvaplan-niva undersøker hvilke typer alger finnes i isen, og NORCE filtrerer isen for eDNA. Dette er DNA fra organismer som lever i eller har levd på stedet prøven blir tatt fra.

Gratulerer!

Bilde: Det er ikke mange som fyller år på 82°N, men det har PhD-studenten Orlando Martinez Bautista (UiT). Han ble 30 på torsdag. Dette ble feiret med bursdagssang og kvæfjordkake laget av mannskapet.

Se alle daglige rapporter fra toktet