Daglig rapport – dag 19

Det var en travel periode det siste døgnet. Mannskapene og forskningsteamene fra Kronprins Haakon og Polarstern besøkte hverandre i går kveld. Så ble det tatt vannprøver i hele natt, og arbeidet med sedimentprøvetaking begynte.

Kronprins Haakon og Polarstern stoppet ved isen, i nærheten av hverandre, i tåke. Foto: Christian Katlein (AWI)

Vannprøvene som ble tatt er for Norsk polarinstitutt, som ser på salinitet, næringsstoffer, oksygenisotoper og farget oppløst organisk materiale (som kan si noe om hvor vannet som befinner seg her kommer fra), og oppløst uorganisk karbon. Det siste parameteret er viktig for oseanografer som forsøker å måle de store biokjemiske prosessene som foregår i havet. Totalt vil det bli tatt vannprøver i 11 forskjellige lokasjoner rundt dette området.

Marius Bratrein (NP) overfører en vannprøve fra CTD-rosetten til små glassflasker.

Andre vannprøver ble også tatt i dag som skal analyseres for eDNA. Også kalt miljø-DNA, eDNA er en metode for å finne ut hvilke arter som oppholder seg i et område. Akvaplan-niva skal foreta analysene.

Det ble også forsøkt tatt sedimentprøver med en boxcore. Dette er et apparat som blir senket ned til havbunnen og som tar med seg tilbake en prøve på 50 cm x 50 cm x 50 cm. Uheldigvis ble begge forsøk mislykkede på grunn av stein på sjøbunnen. Sjøbunnen i området er i utgangspunktet kun sedimenter, men steiner blir noen ganger fraktet fra Grønland med isberg. Et nytt forsøk vil bli gjort lengre øst, der risikoen for å treffe steiner er mindre.

Katja Häkli (NORCE) inspiserer multicoreren på dekk, før den sendes ned. På grunn av problemene vi hadde med stein på bunnen ble det bestemt å ikke sende ned multicoreren akkurat her, så dette vil skje en annen dag.

Eirik Siira (UiB) og Eirik Valdar (UiB) følger med på dataene fra en sub-bottom profiler. Dette er et ekkolodd som er kalibrert for å vise det som finnes under sjøbunnen. Geologene er interessert i å finne et tykt lag med sedimenter for å sende en gravity core til bunnen. Dette er en kjerneprøvertaker som er hele 6 meter lang, og som hjelper geologer å finne ut om et områdes geologisk historie. I dette tilfellet skal en forsker fra UiB se på mikrobiologien den inneholder.

Sabina Strmic Palinkas har vært på skyene siden siste dykk, da ROV-en kom tilbake til skipet med mange interessante prøver fra hydrotermiske skorsteiner. I morgen kommer vi tilbake med mikroskopbilder hun tok av noen av diss prøvene.

Møtet mellom to skip i Polhavet

Det er ikke ofte man får besøk når man er i Polhavet, men det skjedde i går. Vi ønsket mannskap og forskere velkommen om bord, og vi fikk besøke Polarstern, som har vært Tysklands polarforskningsskip siden 1982.

Det ble tid til litt prating og erfaringsutveksling da forskere og mannskap fra begge skip møtte hverandre. Bildet er tatt på Polarsterns dekk.

Våre tyske gjester tok bilder av Polarstern fra Kronprins Haakons helidekk. Foto: Eszter Sendula (UiT)

Gjenforent på 82,5° N

Her er en litt artig historie. Forskerne på Polarstern følger med på disse daglige rapportene, og for noen dager siden, da vi hadde et lite intervju med Ryan Portner, sa én av dem: “denne fyren kjenner jeg!”. Ved en tilfeldighet befant begge forskere seg i samme område i Polhavet, uten at de visste det.

Felix Genske (Universität Münster) og Ryan Portner (SJSU) studerte sammen i Sydney, Australia, og var venner der, men mistet kontakten og hadde ikke truffet hverandre i mer enn 10 år. I går var det gjenforening på Kronprins Haakon da begge skips mannskap og forskere besøkte hverandre.

Se alle daglige rapporter fra toktet