Daglig rapport – dag 21

Kronprins Haakon ankom i natt et perfekt sted for en isstasjon. NTNU-laget er opptatt av skruis, og i dette området finnes det flere gode tilfeller av det. Men… det finnes også en del isbjørn. Det ble observert ikke bare én men fire isbjørn i dag!

Den første isbjørnen som kom i morges for å observere både mannskap og forskere.

Først kom det en stor isbjorn. Så kom det en mindre én som skremte vekk den første. Og senere på dagen kunne vi se ei mor med sin isbjørnunge. Dermed ble isstasjonen utsatt.

Ei isbjørnmor går forbi med sin isbjørnunge, med det tyske forskningsskipet Polarstern i bakgrunnen.

Likevel kan det gjøres en god del prøvetaking i området. Vi har tatt en prøve med boxcore. Dette instrumentet tar en prøve fra havbunnen som måler 50 cm x 50 cm x 50 cm. Det blir også i skrivende stund tatt sedimentkjerneprøver med ROV-en.

Svein Are Simonsen (HI) skyller boxcore prøvetakeren før den heises opp om bord. Vanndybden er over 4300 meters her, så en tur-retur reise til bunnen tar tre timer.

Katja Häkli (NORCE) overfører sedimenter fra boxcore-prøvetakeren til en bøtte for senere analyse.

Kartlegging av sjøbunnen

Mens de fleste om bord sov i natt, var ROV-en under vann for å kalibrere sitt multibeam ekkolodd. Det ble kjørt en prøvekartlegging av en 3 kilometer lang strekning av sjøbunn. ROV-teamet og geologene om bord var fornøyde med resultatene, og ROV-en skal nå utføre et mer omfattende kartleggingsoppdrag i natt. Vi befinner oss nå i en del av Framstredet som heter Lena Trauet. Den utgjør en del av midhavsryggen som Gakkelryggen er en del av. I midten av Lena Trauet finnes det et fjell som kalles Lucky Ridge. Denne er geologene om bord veldig interessert i å utforske nærmere.

ROV-ens ekkolodd klarer å produsere kart som dette. Kartet viser til høyre en fordypning i terrenget som er trolig et gammelt sjøbunnsskred. Illustrasjon: ROV-team

Skipet har også et mulibeam ekkolodd, men siden ROV-en kommer mye nærmere sjøbunnen, blir detaljnivået i kartene den lager mye bedre – opptil 100 ganger bedre faktisk. Det er litt vanskelig å skjønne hva dette betyr ved å se på bunnkart, så la oss ta isbjørnbilder fra i dag som eksempel.

Isbjørnen til venstre er mye mer detaljert enn den til høyre, fordi den var mye nærmere skipet da bildet ble tatt. Forskjellen mellom disse to bildene er sammenlignbar med forskjellen mellom kart laget av en ROV som “flyr” 50 meter over bunnen og kart laget av et skip som befinner seg på overflaten, 4 kilometer over bunnen.

Nå er iskjerneprøvene smeltet og Renée Mie Fredensborg Hansen måler deres saltinnhold. Det er planlagt en isstasjon til i morgen. Kommer isbjørn til å ødelegge planene igjen?

Se alle daglige rapporter fra toktet