Daglig rapport – dag 22

Geomikrobiologi er en overlapp mellom geologi, som ser på prosessene som har dannet jorda som vi ser den i dag; og mikrobiologi, som ser på mikroorganismer. En stor del av grunnen til det er at vi vet at mikroorganismer spiller en rolle i enkelte grunnleggende elementers reise fra jordskorpen til vannsøylen og tilbake. Noen av disse mikroorganismene lever i sedimentene som ligger på havbunnen.

En måte å finne ut mer om de mikroorganismene som lever i sedimentene er å ta en sedimentkjerneprøve, og måle hvor mye oksygen den inneholder.

Ingunn Thorseth (UiB) og Maja Jæger (UiB) venter mens et instrument måler oksygeninnholdet i en sedimentkjerne (nederst). Sensoren som gjør jobben befinner seg på en fiber som kommer ut av tuppen av sprøyten, og som lager lys.

Sprøyte-sensoren er koblet til et instrument som beregner resultatet og viser den på et skjerm.

Ingunn måler oksygennivået langs hele kjernen, hver 10. centimeter. Resultatene viser at sedimentenes øverste lag har mest oksygen, og at nivået senker jo dypere i sedimentsøylen man kommer. Dette er forventet.

Når oksygennivået har blitt målt i alle lag, skal mindre sedimentprøver tas og analyseres for DNA. Det vil fortelle hvilke bakterier som lever i sedimentene. Porevannsprøver skal også tas og analyseres for finne ut deres kjemisk sammensetning, blant annet om de inneholder jern eller mangan. Bakterier kan nemlig leve av å “puste” jern eller mangan på de dypeste lagene, der det er lite oksygen.

Kartlegging av Lucky Ridge

ROV-en brukte en god del av natten til å kartlegge en del av Lucky Ridge-området. Som vi nevnte før, viser disse bunnkartene mye mer detaljer en eksisterende kart. Dette kan føre til nye oppdagelser – jackpoten hadde vært å finne et nytt hydrotermisk felt.

Dette kartet viser Lucky Ridge, en undervannsfjellformasjon i midten av Lena Trauet. Området er en midhavsrygg, på lik linje som Gakkelryggen. Den er interessant for geologene for at det er en såkalt sakte-spredende midhavsrygg. Det finnes få slike rygger i verden, og det gjenstår mye å lære om dem. Illustrasjon: Kartoppsett av Yannick Kern (NPI) – Bilde reprodusert fra GEBCO_2021-rutenettet, GEBCO Compilation Group (2021) GEBCO 2021 Grid (doi:10.5285/c6612cbe-50b3-0cff-e053-6c86abc09f8f)

Lucky Ridge strekker seg hele 1600 meter over bunnen av Lena Trauet. Dette er i nærheten av høydeforskjellen mellom toppen av Trollveggen og dalbunnen.

Illustrasjonen over, viser Trollveggen, til venstre, og Lucky Ridge, til høyre, og hvordan de kan sammenlignes i høyde. Bildet til høyre er basert på eksisterende kartdata. Illustrasjon: Daniel Albert (SINTEF) og Ryan Portner (SJSU)

Kartleggingen av Lucky Ridge fortsetter med et nytt dykk i natt.

Ny isstasjon

NTNU-laget har vært på isen i dag. Denne gangen kom de seg på isen med Kronprins Haakons arbeidsbåt.

Isstasjonen settes i gang, med Kronprins Haakon i bakgrunnen.

Dette bildet tatt ovenfra viser godt skruisen som NTNU-laget er interessert i. Vi ser tydelig en isrygg som strekker seg fra venstre til høyre på bildet. Vi ser også en rekke bambusspinner som viser hvor forskerne har boret hull i isen, på tvers av ryggen.

Denne magnetplakaten på broen gjør det enkelt å holde oversikt over hvem som er på isen til enhver tid.

Se alle daglige rapporter fra toktet