Daglig rapport – dag 23

På et forskningsskip som Kronprins Haakon jobbes det døgnet rundt, og nattevaktene hadde en liten overraskelse til dagskiftet i morges. ROV-en var på et kartleggingsdykk en god del av natta, og midt på kartet som den produserte sto det en formasjon på 50 meters bredde som nattevaktene hadde merket Rolf’s treasure.

Håvard Stubseid (UiB) ser på en steinprøve med forstørrelsesglass.

Formasjonen som nattevaktene døpte uoffisielt etter toktlederen vises i midten av denne illustrasjonen. Dette er et bunnkart som ble laget i natt, og representerer en stripe på 400 meters bredde og 3 kilometers lengde. En slik søyleformet formasjon tyder på noe geologisk interessant.

Beslutningen om å kartlegge området med ROV-en er et resultat av samarbeidet med det tyske forskningsskipet Polarstern. De fant et avvik i vanntemperaturen i nærheten, som kan tyde på hydrotermisk aktivitet.

Dermed var planen i dag å foreta et nytt dykk for å utforske området for å ta bilder og prøver av formasjonen. Det er sjøis i området, og som vi forklarte tidligere betyr dette at vi må beregne isdriftens retning så godt som mulig og plassere skipet oppstrøms for driften, slik at ROV-en kan senkes ned mens skipet nærmer seg målområdet.

Jonas Broberg (ROV-team) sjekker at alt er i orden med ROV-en. Den måtte inn og ut av vannet et par ganger i morges på grunn av et lite problem med et kamera.

Men sitting in a room with computers

Description automatically generated

Spenning i ROV-kontrollrommet mens ROV-en nærmer seg søylene. Fra venstre: Frode Evensen, Jonas Broberg (begge fra ROV-teamet) og toktleder Rolf Birger Pedersen.

Dette er en del av en metalavsetning på havbunnen. Den består av svovel- og jernrike mineraler, som ble utfelt fra varme væsker. Dette er interessant for at det er et bevis på hydrotermisk aktivitet.

Denne skorpelignende strukturen består av vanlig jernrust – jern oksyhydroksid på geolog-språk. Hvordan den oppstod er fortsatt litt uklart. Forskerne har to hypoteser: enten ble den dannet ved utfelling fra hydrotermisk væske med lavtemperatur; eller av mikroorganismer som lever av jern – som vi snakket om i gårsdagens rapport.

Mye aktivitet i laben når prøvene er kommet om bord. Fra venstre: Rolf Birger Pedersen, Maja Jæger, Håvard Stubseid (alle fra UiB), og Eszter Sendula (UiT).

Dette er et bilde av innsiden av en steinprøve som ble saget på dekk. Den kommer ikke fra søylene vi snakket om tidligere, men fra skråningen av Lucky Ridge. Dette er en mantelbergart – det vil si at den kommer fra jordens indre. På bildet ser vi forvitret olivin (i gult) og omdannet pyroksen (i svart).

I natt fortsetter kartleggingen med ROV.

Se alle daglige rapporter fra toktet