Daglig rapport – dag 24

I går var ROV-ens mål en formasjon den hadde oppdaget natten før, som viste seg å være et utdødt hydrotermisk område; i dag utforsket vi samme sektoren og fant enda mer bevis på hydrotermisk aktivitet.

Dette bildet inneholder mange tegn på hydrotermisk aktivitet. I midten og litt til venstre for midten ser vi to amfipoder: reke-lignende dyr som liker seg i hydrotermiske områder. Til høyere og litt opp fra amfipodene er tre snegler (gastropoder). Og enda litt lengre til høyre ser vi rørormer, som ser ut som lilla-grå tråder. Bildet er fra dagens dykk, men alle disse dyrene ble også observert på Lokeslottet, et hydrotermisk felt som ligger vest for Bjørnøya og som ble oppdaget i 2008. Geologien som er synlig på bildet er også et tegn på hydrotermisk aktivitet. Den mørkeblå mineraldannelse som vi ser nederst og til venstre består sannsynligvis av sulfider, som blir ofte fraktet opp av varmt vann fra undergrunnen. Bilde: ROV-team /GoNorth

Her ser vi igjen amfipoder, til venstre for midten. Rørormene, de krøllede trådene til høyre, er enda mer synlige på dette bildet. Det hvite på bildet består sannsynligvis av en blanding av bakterier og mineraler – nok et tegn på hydrotermisk aktivitet. Bilde: ROV-team /GoNorth

Fullt fokus i ROV-ens kontrollrom. Fra venstre: Frode Evensen og Jonas Broberg (begge fra ROV-teamet).

Etter dagens dykk fortsatte ROV-en å jobbe på sitt kartleggingsoppdrag. Isdriften endret kursen litt, og det viste seg å være flaks. Midt i kartet som ble produsert finnes en smal og høy rygg med bratte kanter, som vekket mye interesse hos geologene.

Smil på alle ansikter når Ingunn Thorseth, Rolf Birger Pedersen (begge fra UiB) og Fredrik Eskengren (ROV-team) ser på resultatet av dagens kartlegging.

Den nye formasjonen skal bli målet for neste dykk, i søket etter hydrotermisk aktivitet på Lucky Ridge.

Prøver fra dagens dykk

Dagens dykk har gitt oss massevis av prøver. Her er et lite utvalg.

Dette mikroskopbildet viser oss peridotitt, en av de mest vanlige bergartene på jorda. Tross dette, er det ikke så ofte man ser den på overflaten, siden den er vanligvis godt skjult nede i mantelen. Lucky Ridge, der vi befinner oss nå, er en av få kjente plasser der mantelbergarter er eksponert på havbunnen. Bilde: Sabina Strmic Palinkas (UiT)

I natt fant vi serpentinitt på Lucky Ridge, noe som viser oss at mantelbergartene i dette området har blitt utsatt for vanninfiltrasjon. Denne steintypen har blitt brukt som dekorativ stein siden antikken, og i dag har den et nytt potensiale som en bergart som kan fange CO₂ fra atmosfæren. Bilde: Sabina Strmic Palinkas (UiT)

Enda et bevis på hydrotermisk aktivitet i området, i tillegg til at vi rapporterte om i dag og i går. Steinen på bildet består av jern oksyhydroksid (1), omgitt med flere lag silika (2) og en relativt tykt mangan skorpe (3). Bilde: Sabina Strmic Palinkas (UiT)

Se alle daglige rapporter fra toktet