Daglig rapport – dag 28

For første gang har vi observert, med kamera, varmt vann som kommer opp fra havbunnnen ved Lucky Ridge – altså hydrotermisk aktivitet. Vi visste allerede at det var hydrotermisk aktivitet i området. Vi observerte bevis på det i form av fauna som trives i områder med hydrotermisk aktivitet, mineralforekomster som tyder på slik aktivitet og utdødde hydrotermiske skorsteiner.

Dette er området der vi observerte varmt vann komme opp fra bunnen. Siden vannet er fargeløst er det ikke synlig på bildet, men det vises godt på video i form av at bakgrunnen skimrer. Sirklene viser hvor vannet kommer fra. Ser du fisken på bildet? Det er ikke tilfeldig at den oppholder seg i nærheten av varmekilden. Bilde: ROV-team

Inntil i morges hadde vi fortsatt til gode av å faktisk se varmt vann komme opp fra havbunnen. Dette er nå gjort. Det var ikke en såkalt black smoker, der varmt vann bærer med seg mineraler og ser ut som svart røyk. Vannet i dette tilfellet var helt gjennomsiktig og kunne bare observeres fordi den gjør at bakgrunnen skimrer.

– Det er én ting å vite som forsker at det er hydrotermisk aktivitet i et område fordi man har mange bevis på det, men det er enda mer tilfredsstillende å kunne faktisk se det med egne øyne, sier toktleder Rolf Birger Pedersen.

En tilfeldighet

Det var en ren tilfeldig endring i isdriftens retning som tok skipet over området der vannet ble observert. Nå er planen å besøke området på nytt for å ta vannprøver.

Vi har ingen biolog om bord, men denne fisken, og fisken i forrige bilde, ligner på fisk fra ålekvabber familien. Vi får i alle fall bekreftet fra geologene at fisk som ser ut som denne er ofte observert i områder med hydrotermisk aktivitet. Bilde: ROV-team

Dette kartet viser hvor Lucky Ridge området befinner seg i forhold til Grønland (som vi ser til venstre) og Svalbard (til høyre). Kart: The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO)

Se alle daglige rapporter fra toktet