Daglig rapport – dag 5

FF Kronprins Haakon fikk et posisjoneringsinstrument skadet av is under en operasjon nær Molloy-dypet nordvest av Svalbard på søndag. Nå må skipet ta turen om Tromsø for reparasjon. Vi håper å fortsette nordover til Gakkelryggen når reparasjonen er fullført.

Her ser vi røret som ble bøyd av is, tross at det veier 1,5 tonn og har en diameter på 15-20 cm. Øverst ser man skipets skrog, og lengre ned røret, som stikker ut 4 meter under skroget, og HIPAP-instrumentet på enden (den røde kulen). Normalt skal røret være loddrett. Bilde: ROV-team

Det blir ofte brukt ord som “krevende” eller “komplisert” når det er snakk om å drive forskning i sjøis. Og det er en grunn til det. Isflakene kan veie flere titalls tonn og lar seg ikke så enkelt stoppe når de er i bevegelse. Skipet er bygd for det, og som oftest går det bra, men i går skjedde det en uheldig hendelse.

For å ha full kontroll over hvor ROV og annet utstyr befinner seg under vann er man avhengig av et instrument som heter HIPAP (High Performance Acoustic Positioning). Det bruker lydbølger for å gi en nøyaktig posisjon. Instrumentet er montert på enden av et stålrør som senkes ned til 4 meter under skroget.

Under operasjoner ved inngangen til Framstredet traff en stor isklump røret slik at det ble bøyd og ikke lenger kan trekkes inn i skroget. Skipet må seile med redusert fart så lenge røret stikker ut. Det kan heller ikke bryte is på grunn av fare for vanninntrenging hvis pakningene rundt røret skades.

Løsningen er å kutte av røret for å kunne stenge ventilen i skroget. Dette må gjøres i havn, av en dykker. Det ble vurdert å gjennomføre dette i Longyearbyen, men det viste seg at forholdene der ikke er gunstige for en slik operasjon. Dermed er FF Kronprins Haakon nå på vei mot Tromsø, der det ødelagte stålrøret kan både fjernes og erstattes av et nytt. Mannskapet har vært i kommunikasjon med Kongsberg, som har bekreftet at de har den nødvendige delen og at den skal leveres til Tromsø innen kort tid. Mannskapet er allerede i gang med forberedelsene til reparasjonen som kan gjøres om bord.

Båten kom seg ut av isen i sakte fart, ved å dytte isflakene vekk istedenfor å bryte seg gjennom dem. Nå er den på vei til Tromsø i en hastighet av 8 knop, som er omtrent to tredjedeler av det vanlige for seiling i åpen sjø.

Konsekvensene for toktet

Skipet vil bruke et par dager for å komme seg til Tromsø, og operasjonen der er forventet å ta opp til tre dager. Etter det skal skipet sette kursen mot Gakkelryggen igjen og utføre så mye som mulig av det opprinnelige programmet.

Det sier seg selv at programmet blir noe amputert på grunn av dagene som nå forsvinner med reising og reparering. Dermed er GoNorth i gang med å lage en revidert plan i samarbeid med forskerne som er berørt. Vi er i løpende dialog med Alfred Wegener Instituttet om det planlagte 2-skips samarbeidet på Gakkelryggen.

Mer informasjon om reviderte toktplaner kommer når vi vet mer.

Spørsmål om videre planer for GoNorth-toktet kan rettes til toktleder Rolf Birger Pedersen, UiB, eller leder for GoNorth-programmet, Gunnar Sand, SINTEF.

Rolf Birger Pedersen Rolf.Pedersen@uib.no; Gunnar Sand Gunnar.Sand@sintef.no

A room with a wooden floor and a large hole in the ground

Description automatically generated

Is kom i skipets brønn mot slutten av et ROV-dykk.

A group of people in orange jumpsuits and helmets

Description automatically generated

Mannskapet og ROV-teamet jobbet på spreng for å fjerne de største isblokkene slik at ROV-en kunne heises opp igjen.

Isklumpene som ble heiset opp fra brønnen var så store at de måtte deles opp av mannskapet før de kunne kastes over bord. På bildet: Andreas Wolden og Silje Skotnes Wollberg (begge fra Havforskningsinstituttet)

Se alle daglige rapporter fra toktet