Daglig rapport – dag 6

FF Kronprins Haakon er nå på vei mot Tromsø for reparasjoner (se gårsdagens rapport for detaljene), men før det var den i iskantsonen i omtrent to døgn. Den arktiske iskantsonen er et av de marine områdene i verden som er mest truet av klimaendringer. Her er det koblinger mellom økosystemene i isen, vannmassene og havbunnen.

Overgangssonen er ofte rik på næringsstoffer som fører til algeoppblomstringer, og danner grunnlaget for havets næringskjede. I tillegg kan isflak være et sted å hvile for både pattedyr og sjøfugler, og de fungerer som tilfluktssted fra rovdyr for små organismer, inkludert yngel av fisk.

Det som var åpenbart da FF Kronprins Haakon var i området var at dette er et sted med mye fugleliv. Her er bilder av fugler vi har sett fra skipet og identifisert etter beste evne.

A bird flying over water

Description automatically generated

Havhesten tilhører slekten stormfugler, på lik linje med albatross. Den er blant de mest observerte i området fordi den har en tendens til å følge etter skip.

A bird flying over ice

Description automatically generated

Takket være denne samarbeidsvillige havhesten kan vi vise hvordan fuglen ut ser ovenfra. Havhesten finnes i lysere og mørkere varianter. Den over er av den mørkere varianten, som er vanligst i Svalbard og nordover, mens nærmere fastlandet er den lyse varianten vanligst.

Tre alkekonger hviler seg på isen før neste fisketur.

Krykkja er den mest pelagiske måkearten i verden – det vil si at den liker seg best ut på havet. Studier som har påvist endringer i krykkjens diett har gitt støtte til teorien om “atlantifisering” av Arktis. Teorien går på at global oppvarming endrer det marine økosystemet i Arktis slik at det blir mindre arktisk og mer likt det man har hatt i Nord-Atlanteren og ved Norskekysten.

En lundefugl flyr foran to polarlomvier, med is i bakgrunnen. Disse to artene er ofte observert sammen.

Skipet fikk en ekstra passasjer på helidekket tidligere i dag. Når en polarlomvi lander på skip er det en risiko for at den er syk eller skadet. Men i dette tilfellet virker det som om alt var som det skulle med vår lille fjærkledde gjest, som etter en kort hvileperiode fløy sin vei. Bilde: Katja Häkli (NORCE)

Se alle daglige rapporter fra toktet